Katechumeni

Sviatosti pre dospelých
Príprava dospelých na prijatie sviatostí kresťanskej inciácie (krst, eucharistia a birmovka).

Aktuálne: aj v tomto roku od októbra začína príprava dospelých ku sviatostiam (krst, sv. prijímanie a birmovka). Kto by mal záujem o prijatie týchto sviatostí, môže sa prihlásiť v sakristii kostola alebo emailom na podhradie@fara.sk.

Podmienky
otvorené pre všetkých, ktorí hľadajú, ktorých sa Boh dotkol a zasial semiačko viery, ktorí boli po narodení pokrstení a neboli vychovávaní vo viere, resp. neprijali prvé sv. prijímanie a/alebo birmovku, ...
Termíny
stretnutia začínajú na prelome septembra/októbra;
príprava vrcholí prijatím sviatostí na veľkonočnú vigíliu.