Veľkonočné obrady 2015 - audio a foto

Naše pôstne putovanie je zavŕšené prežívaním Veľkého týždňa a slávením mystéria vykupiteľskej obety v obradoch Veľkonočného trojdnia. Prinášame audiozáznamy a fotografie z liturgických slávení Veľkonočného trojdnia.

 
Zelený štvrtok, 2. apríla
17.00 - svätá omša na pamiatku Pánovej večere
   Audio záznam homílie
   Fotografie zo svätej omše
 
Veľký piatok, 3. apríla
12.00 - krížová cesta
   Fotografie z krížovej cesty
17.00 - veľkopiatočné obrady utrpenia a smrti Pána Ježiša
   Audio záznam homílie
   Fotografie z veľkopiatočných obradov
 
Biela sobota, 4. apríla
18.00 - veľkonočná vigília zmŕtvychvstania Pána
   Audio záznam homílie
   Fotografie z veľkonočnej vigílie
 
Veľkonočná nedeľa, 5. apríla
8.00 - slávnostná svätá omša v nedeľu Pánovho zmŕtvychvstania
   Audio záznam homílie
17.00 - svätá omša v nedeľu Pánovho zmŕtvychvstania
   Audio záznam homílie
 
Veľkonočný pondelok, 6. apríla
8.00 - svätá omša
   Audio záznam homílie