Aktuálne oznamy

6. Veľkonočná nedeľa (22. mája 2022)

23.5. Pondelok po 6. VN nedeli - 17:00 (Zdravie a Božie požehnanie pre Beátku)
24.5. Utorok po 6. VN nedeli - 17:00 (ZBP pre Ivana a rodinu)
25.5. Vigília Nanebovstúpenia Pána - 17:00 (ZBP pre Genovévu)
26.5. Nanebovstúpenie Pána - 17:00 (ZBP pre Sebastiána)
27.5. Piatok po 6. VN nedeli - 17:00 (ZBP pre Elenu)
28.5. Sobota - vigília 7. VN nedele - 17:00 (ZBP pre Pavlínku)
29.5. 7. Veľkonočná nedeľa - 9:00 (+ Jakub) 17:00 (Na úmysel darcu)

Bratislavská arcidiecéza organizuje druhý diel talkshow s názvom “Adam, kde si?” Hostia: Mons. Jozef Haľko, Ľubica Čekovská. Moderuje: Pavol Smolík. U Františkánov v Teatro Colorato v pondelok 30. mája o 20.00. Téma: Slovo a hudba v komunikácii. Cieľom tohto projektu je priblížiť vieru, vzťah s Bohom, dnešnému človeku.

Vo štvrtok 26. mája 2022 o 18.00 h bude v Katedrále sv. Martina sláviť pontifikálnu svätú omšu pri príležitosti slávnosti Nanebovstúpenia Pána bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Ste srdečne pozvaní!

Na 7. Veľkonočnú nedeľu bude zbierka na katolícke masmédiá. Za vaše milodary Pán Boh zaplať a požehnaj!

Rímskokatolícka cirkev
Kostol Najsvätejšej Trojice v Bratislave - Podhradí
Žižkova 3738/3
811 02 Bratislava

Rektor kostola: Martin Kramara
Mobil: +421 910 842 642

IČO: 52524485

Bankové spojenie:
VÚB Banka, a.s.
Mlynské nivy 1
829 90 Bratislava 25
IBAN: SK37 0200 0000 0041 4736 7753

Facebook: https://www.facebook.com/Kostol.Najsvatejsej.Trojice.Zuckermandel/
Youtube: https://www.youtube.com/c/KostolPodhradie