Aktuálne oznamy

PORIADOK BOHOSLUŽIEB

Pondelok - 17:00

Utorok - 17:00

Streda - 17:00

Štvrtok - 17:00

Piatok - 17:00

Sobota - 17:00

Nedeľa - 09:00

Počas lockdownu od 25. novembra slávime sväté omše streamované na internet podľa zapísaných úmyslov vo vyššie uvedených časoch. Na svätej omši, ktorá sa streamuje, môže byť prítomných 6 osôb, ktoré pomáhajú so streamovaním, napr. kostolník, lektor, technickí pracovníci atď. Ak chcete s prípravou svätých omší pomôcť a zároveň byť na nich aj prítomní, ozvite sa, prosím, vždy vopred sms-kou na telefónne číslo +421 910 842 642 a dohodneme sa tak, aby sa mohli veriaci vystriedať. Veľmi pekne ďakujem za vašu trpezlivosť. Zostaňme stále duchovne spojení, vydržme aj tento náročný čas a modlime sa teraz intenzívnejšie za všetkých chorých i za našich zdravotníkov, ktorí sa o nich starajú, aby im Pán dal potrebnú silu a milosti. Martin Kramara, správca kostola

Stream môžete sledovať cez

YOUTUBE

alebo cez

FACEBOOK.

Martin Kramara
0910 842 642

------------

Bankové spojenie Kostola:

Rímskokatolícka cirkev
Kostol Najsvätejšej Trojice, Bratislava-Podhradie
Žižkova 3738/3
811 02 Bratislava 1
IČO: 52524485

Všeobecná úverová banka, a.s. Bratislava

IBAN: SK3702000000004147367753