Zelený štvrtok 2016

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

Na Zelený štvrtok sme si i v našom v našom kostole pri svätej omši pripomínali ustanovenie Oltárnej sviatosti, ustanovenie posvätného rádu a Pánov príkaz lásky.
Po sv. omši bola možnosť modlitby - bdenia pri Ježišovi, ktoré trvalo do 19:00.
Z bdenia po svätej omši prinášame niekoľko záberov svätostánku a oltára, ktoré boli naaranžované v kontexte dnešného slávenia...