Jarné upratovanie

V sobotu 12. mája 2018 od 9.00 budeme mať v kostole veľké jarné upratovanie interiéru a exteriéru kostola. Pozývame všetkých, ktorí majú možnosť zúčastniť sa a pomôcť, aby v sobotu rozšírili naše rady.

Súčasťou upratovania v kostole je umývanie okien, utieranie prachu, diavovanie lavíc a drevených častí interiéru, vysávanie, umývanie podlahy, upratovanie sakristie a umývanie WC.

V exteriéri a na nádvorí nás čaká zametanie, prášenie kobercov, úprava vysadených plôch a čistenie odkvapových rúr.

V prípade nepriaznivého počasia (dážď, resp. veľké blato na nádborí a okolitých plochách po daždi) sa upratovanie konať nebude.