Vďaka za Národný pochod za život 2015

V nedeľu 20. septembra 2015 sa v Bratislave uskutočnil 2. ročník Národného pochodu za život, na ktorom radosť zo života oslávilo viac než 70 tisíc ľudí. Pochod bol vyvrcholením päťdňového sprievodného programu, v rámci ktorého boli duchovným, umeleckým, intelektuálnym i praktickým spôsobom komunikované témy súvisiace s ochranou a naplnením života od počatia až po prirodzenú smrť.

Vďaka patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na dôstojnej a radostnej oslave života - obetavým organizátorom, účastníkom, ktorí i napriek námahám prišli z celého Slovenska i všetkým, ktorí sa zúčastniť nemohli, no modlitbou, obetou a osvetou tento pochod podporovali.

Poďakovanie otca arcibiskupa a ďalšie informácie o pochode sú uvedené na webovej stránke Ďakujeme za Národný pochod za život v Bratislave.

Fotografie z pochodu je možné nájsť na webovej stránke Fotografie z Národného pochodu za život v Bratislave.