Hodová slávnosť Najsvätejšej Trojice

Slávnosť Najsvätejšej Trojice je slávnosťou patrocínia nášho kostola – hodovou slávnosťou. Slávnostná hodová sv. omša sa konala v nedeľu 11. júna o 8.00. Hlavným celebrantom a slávnostným kazateľom bol i v tomto roku ThDr. Marián Červený, PhD., ktorého homília bola povzbudením pre celé naše spoločenstvo. Po svätej omši veriaci kostola vytvorili milé spoločenstvo v nádvorí kostolíka pri malom občerstvení a dobrej nálade.

Sme radi, že i v tomto roku sme mohli spoločne sláviť liturgiu a stráviť príjemné dopoludnie v družnej debate. Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k dôstojnému a dobre zorganizovanému priebehu hodovej slávnosti.

__________
Homília ThDr. Mariána Červeného, PhD.

PrílohaVeľkosť
Záber z hodového stretnutia v areáli kostola [jpg]288.16 KB
Záber z hodového stretnutia v areáli kostola [jpg]378.11 KB