Ustanovenie nového rektora kostola

Od 1. júla 2018 je ustanovený nový rektor kostola - duchovný správca Kostola Najsvätejšej Trojice, Bratislava - Podhradie. Je ním CSIDr. ThLic. Martin Kramara, ktorý v súčasnosti pôsobí ako hovorca Konferencie biskupov Slovenska.

Martin Kramara je kňazom Žilinskej diecézy, pochádza z Bytče. Teologické štúdiá absolvoval v Nitre. Za kňaza bol vysvätený 21. 6. 2003. V rokoch 2003 – 2005 pôsobil ako biskupský ceremoniár v Nitre, v rokoch 2005 – 2007 ako kaplán vo farnosti Žilina-Mesto. V odbornom štúdiu pokračoval v rokoch 2007 – 2013 na Pápežskej univerzite Svätého kríža v Ríme, kde absolvoval licenciátne a doktorandské štúdium na Fakulte sociálnej inštitucionálnej komunikácie. V rokoch 2011 – 2013 pôsobil ako duchovný správca Slovenskej katolíckej misie v Ríme. Od roku 2013 pracoval ako redaktor Tlačovej kancelárie KBS, následne od decembra 2014 ako hovorca KBS a doteraz aj ako výpomocný duchovný vo farnosti Bratislava - Dúbravka.

Doterajší rektor kostola, ThLic. Ing. Peter Šantavý je od 1. júla 2018 ustanovený za rektora Kostola Nanebovzatia Panny Márie v Bratislave (kostol Notre Dame).

Odchádzajúcemu i novému duchovnému správcovi kostola vyprosujeme pre ich nastávajúcu službu Pánovo požehnanie, veľa síl a darov Svätého Ducha i ochranu Panny Márie.