Rorátne sväté omše

Upozornenie!!!
Milí veriaci, v adventnom období budeme mať v utorok rorátne sväté omše o 6.30 hod.,
takže svätá omša 29.11., 6.12., 13.12. a 20.12. bude o 6.30 a o 17.00 nebude.