Karol Scherz de Vasoja

Karol Scherz de Vasoja, farár na Zuckermandli, ktorý bol známy svojou dobročinnosťou a ľudomilnosťou.

Narodil sa v 17. januára 1807 a zomrel 19. septembra 1888 v Bratislave.

Bol synom Filipa Scherza, zakladateľa a predsedu Katolíckeho dobročinného spolku. Ako mladého kňaza ho môžeme vidieť s rodičmi a so súrodencami na obraze rodiny obchodníka Scherza, ktorý je inštalovaný v Galérii mesta Bratislavy v Pállfyho paláci.

Ako farár na Zuckermandli bol známy svojou dobročinnosťou a ľudomilnosťou. Pri požiaroch a povodniach zachránil vyše päťdesiat ľudí.

Dňa 18. septembra 1888 utrpel úraz na Špitálskej ulici, kde ho zrazil povoz a na druhý deň zraneniu podľahol.

K 20. výročiu smrti pátra Scherza venovali vďační obyvatelia Zuckermandlu pamätnú tabuľu, ktorú odhalil zástupca mešťanostu Kumlík. Pri tejto príležitosti sa konala dobročinná slávnosť s hudbou, pohostením detí a chudobných. Prišiel aj posledný pár, ktorý páter Scherz sobášil. Výnos 1000 korún sa použil na založenie detského domova pátra Scherza na Vydrici, ktorý umiestnili v bývalom šľachtickom sídle baróna Brauneckera (bývalý Reťazový dom zbúraný v roku 1970).

K 200. výročiu narodenia pátra Scherza bola jeho dobročinnosť a ľudomilnosť odmenená krištáľovým srdcom Spoločnosti Ferdinanda Martinenga.

__________

Zdroj:

Bratislavské komunitné združenie pátra Scherza: Páter Scherz

Július Cmorej: Bratislava, svedectvo historických pohľadníc