ThDr. Miloš Ondrejkovič

ThDr. Miloš Ondrejkovič, dlhoročný správca kostola Najsvätejšej Trojice v Bratislave - Podhradí, ktorý sa nezmazateľne zapísal do histórie nášho spoločenstva a na ktorého si s láskou spomíname.

Narodil sa 5. júna 1924 v Sučanoch, za kňaza bol vysvätený v Bratislave 4. júna 1967.

Ako kaplán krátko pôsobil v roku 1967 v Novej Bani; od roku 1968 pôsobil pätnásť rokov ako vicerektor bratislavského Kňazského seminára a tajomník Cyrilometodskej bohosloveckej fakulty. Od roku 1983 do roku 1998 bol administrátorom farnosti Devín a súbežne od roku 1972 pôsobil v Bratislave Podhradí. Od roku 2006 bol výpomocným duchovným v Kostole Milosrdných bratov a Kostole svätého Ladislava.

ThDr. Miloš Ondrejkovič zomrel v pondelok 21. mája 2012 v Bratislave vo veku 88 rokov.