Traja králi 2007

001
001
002
002
003
003
004
004
005
005
006
006
007
007
008
008
009
009
010
010

Fotografie Betlehema po doplnení troch kráľov na sviatok Zjavenia Pána.
Každá postavička má svoje vlastné ušité rúcho a osobitne pripravené rekvizity.