Aktuálne oznamy

Liturgický kalendár

Ne 1.10. 26. nedeľa v cezročnom období
Po 2.10. Svätých anjelov strážcov, spomienka
St 4.10. Sv. Františka Assiského, spomienka
Št 5.10. Sv. Faustíny Kowalskej, panny, ľubovoľná spomienka
Pi 6.10. Sv. Bruna, kňaza, ľubovoľná spomienka
So 7.10. Ružencovej Panny Márie, spomienka
Ne 8.10. 27. nedeľa v cezročnom období

Jesenné upratovanie

V sobotu 7. 10. 2017 od 9.00 budeme mať v kostole veľké jesenné upratovanie interiéru a exteriéru kostola. Pozývame všetkých, ktorí majú možnosť zúčastniť sa a pomôcť, aby v sobotu rozšírili naše rady.

Zverenie kostola Najsvätejšej Trojice do správy Zvrchovaného vojenského špitálneho rádu sv. Jána z Jeruzalema, z Rodosu a Malty

V pondelok 26. júna sa pri príležitosti sviatku sv. Jána Krstiteľa v našom kostole konala slávnostná sv. omša Zvrchovaného vojenského špitálneho rádu sv. Jána z Jeruzalema, z Rodosu a Malty (Maltézskych rytierov), v rámci ktorej otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský odovzdal kostol Najsvätejšej Trojice v Bratislave – Podhradí do správy Zvrchovaného vojenského špitálneho rádu sv. Jána z Jeruzalema, z Rodosu a Malty.

Hodová slávnosť Najsvätejšej Trojice

Slávnosť Najsvätejšej Trojice je slávnosťou patrocínia nášho kostola – hodovou slávnosťou. Slávnostná hodová sv. omša sa konala v nedeľu 11. júna o 8.00. Hlavným celebrantom a slávnostným kazateľom bol i v tomto roku ThDr. Marián Červený, PhD., ktorého homília bola povzbudením pre celé naše spoločenstvo. Po svätej omši veriaci kostola vytvorili milé spoločenstvo v nádvorí kostolíka pri malom občerstvení a dobrej nálade.

Krížová cesta na Veľký piatok 2017

Krížová cesta na Veľký piatok 2017
Krížová cesta na Veľký piatok 2017

Fotografie z krížovej cesty, ktorú sme konali na Mikulášskom cintoríne na Žižkovej ulici. Krížová cesta bola pre nás možnosťou hlbšie prežívať a ponoriť sa do utrpenia nášho Pána, ktoré on sám pre nás v tento deň podstúpil a sa za nás obetoval.
Síce chladnejšie, ale predsa už jarné počasie umocnilo možnosť využiť na konanie krížovej cesty pietne miesto malebného cintorína, ktorý prispel k možnosti úprimne prežiť s Kristom cestu jeho utrpenia a nášho vykúpenia i ponoriť sa do tajomstva jeho lásky.