Knižnica s náboženskou literatúrou

Knižnica s náboženskou literatúrou
Knižnica s náboženskou literatúrou

V bočnej lodi nášho kostola sa nachádza malá knižnica s náboženskou literatúrou, ktorá je k dispozícii všetkých návštevníkom kostola.
Ako vidieť i na nových fotografiách, v porovnaní s tými z novembra 2007, knižnica sa postupne zapĺňa. Informácie o knižných tituloch, ktoré sú k dispozícii, je možné nájsť na stránke Knižnica.

Hody 2015

Hody 2015
Hody 2015

Slávnosť Najsvätejšej Trojice je slávnosťou patrocínia nášho kostola – je hodovou slávnosťou. Slávnostnú sv. omšu sme slávili v nedeľu 31. mája o 8:00 spolu so slávnostným kazateľom ThDr. Mariánom Červeným, PhD., farárom farnosti Bratislava-Čuňovo. Po sv. omši pokračovala naša slávnosť spoločným hodovaním v areáli kostolíka, kde sme zostali v družnej debate takmer až do obeda.

Veľkonočné obrady 2015 - audio a foto

Naše pôstne putovanie je zavŕšené prežívaním Veľkého týždňa a slávením mystéria vykupiteľskej obety v obradoch Veľkonočného trojdnia. Prinášame audiozáznamy a fotografie z liturgických slávení Veľkonočného trojdnia.

Veľkonočná vigília 2015

Veľkonočná vigília 2015
Veľkonočná vigília 2015

Fotografie z Veľkonočnej vigílie, v ktorej sme slávili zmŕtvychvstanie nášho Pána Ježiša Krista. Liturgia Veľkonočnej vigílie začínala obradom svetla, pokračovala bohoslužbou slova, krstnými obradmi, eucharistickým slávením a bola zakončená procesiou vzkrieseného Krista.

V úvode fotogalérie sú i fotografie z poklony pri Božom hrobe na Bielu sobotu.

Veľký piatok 2015

Veľký piatok 2015
Veľký piatok 2015

Fotografie zo slávenia obradov Veľkého piatku v našom kostole. Ich súčasťou bola bohoslužba slova, poklona svätému krížu a sväté prijímanie veriacich.

Poklona pri Božom hrobe trvala do 19:30 so spoločnou záverečnou modlitbou a uložením Sviatosti oltárnej.