Osádzanie ciferníkov

Osádzanie ciferníkov
Osádzanie ciferníkov

V máji 2011 boli v rámci renovácie vežových hodín osádzané obnovené štyri ciferníky na vežu kostolíka.

Základná renovácia prebiehala v rokoch 2010 - 2011 a zahŕňala opravu a renováciu hodinového mechanizmu, ciferníkov, ručičiek a ďalších mechanických častí.

Veľkonočná nedeľa 2011

Veľkonočná nedeľa 2011
Veľkonočná nedeľa 2011

Fotografie z Nedele Pánovho zmŕtvychvstania, ktorou vrcholilo slávenie mystéria Kristovej vykupiteľskej obety, drámy kríža a radosti z Kristovho zmŕtvychvstania.

Liturgické obrady Veľkonočného trojdnia slávil spolu s nami dp. Peter Zimen z Tlačovej kancelárie Konferencie biskupov Slovenska.

Ošetrenie stromov v areáli kostola

Vzhľadom na rizikový stav lipy a pagaštanu v areáli kostola, ktorý sa prejavil nedávnym odlomením časti pagaštanu, boli v pondelok 10. októbra 2011 na týchto stromoch vykonané nasledovné arboristické práce:

Pagaštan - ošetrenie stromu podľa nižšie uvedených noriem, obvodová redukcia koruny o cca. 10-15% - odľahčenie preťažených ramien, zabezpečenie dostatočného odstupu koruny stromu od objektu kostola, inštalácia dynamického istenia koruny Gleinstein Gemini S 7/28.

Lipa - ošetrenie stromu podľa nižšie uvedených noriem, odľahčenie preťažených ramien, zabezpečenie dostatočného odstupu koruny stromu od objektu kostola.

Súčasťou prác bol i odvoz a likvidácia organického odpadu.

Oprava vežových hodín

V roku 2010 sme započali s postupnou renováciou hodín umiestnených na veži nášho kostolíka, v rámci ktorej boli renovované nasledovné časti:
- hodinový mechanizmus
- ciferníky
- ručičky a ďalšie mechanické časti
Základná renovácia bola dokončená v polovici roku 2011 a zavŕšená osadením hodín na veži kostola. V súčasnosti ešte prebieha renovácia pôvodného hodinového mechanizmu, ktorý sa súbežne s už osadeným a renovovaným mechanizmom tiež nachádzal na veži kostola.

Veľkonočná vigília 2011

Veľkonočná vigília 2011
Veľkonočná vigília 2011

Fotografie z Veľkonočnej vigílie, v ktorej sme slávili zmŕtvychvstanie nášho Pána Ježiša Krista. Liturgia Veľkonočnej vigílie začínala obradom svetla, pokračovala bohoslužbou slova, krstnými obradmi, eucharistickým slávením a bola zakončená procesiou vzkrieseného Krista.

V úvode fotogalérie sú i fotografie z poklony pri Božom hrobe na Bielu sobotu.