Krst dospelých katechumenov

Krst dospelých katechumenov
Krst dospelých katechumenov

Fotografie zo svätej omše, v rámci ktorej boli do Cirkvi prijatí dospelí katechumeni. Po katechumenátnej príprave, ktorá prebiehala v našom kostole, Nadežda a Roman prijali sviatosti kresťanskej iniciácie - krst, birmovku a prvé sv. prijímanie.
Ďalší z dospelých katechumenov po zavŕšení prípravy na prijatie sviatostí prijímali prvý raz Eucharistiu a o týždeň v Katedrále sv. Martina i sviatosť birmovania prostredníctvom bratislavského pomocného biskupa Mons. Jozefa Haľka.

Veľkonočná vigília 2012

Veľkonočná vigília 2012
Veľkonočná vigília 2012

Fotografie z Veľkonočnej vigílie, v ktorej sme slávili zmŕtvychvstanie nášho Pána Ježiša Krista. Liturgia Veľkonočnej vigílie začínala obradom svetla, pokračovala bohoslužbou slova, krstnými obradmi, eucharistickým slávením a bola zakončená procesiou vzkrieseného Krista.

V úvode fotogalérie sú i fotografie z poklony pri Božom hrobe na Bielu sobotu.

Veľký piatok 2012

Veľký piatok 2012
Veľký piatok 2012

Fotografie zo slávenia obradov Veľkého piatku v našom kostole. Ich súčasťou bola bohoslužba slova, poklona svätému krížu a sväté prijímanie veriacich.

Poklona pri Božom hrobe trvala do 20:00 so spoločnou záverečnou modlitbou a uložením Sviatosti oltárnej.

Krížová cesta na Veľký piatok 2012

Krížová cesta na Veľký piatok 2012
Krížová cesta na Veľký piatok 2012

Fotografie z krížovej cesty, ktorú sme konali na priľahlom cintoríne. Krížová cesta bola pre nás možnosťou hlbšie prežívať a ponoriť sa do utrpenia nášho Pána, ktoré on sám pre nás v tento deň podstúpil a sa za nás obetoval.
Keďže i napriek sychravému počasiu počas krížovej cesty nepršalo, na konanie krížovej cesty sme mohli využiť pietne miesto malebného cintorína, ktorý prispel k možnosti úprimne prežiť s Kristom cestu jeho utrpenia a nášho vykúpenia i ponoriť sa do tajomstva jeho lásky.

Zelený štvrtok 2012

Zelený štvrtok 2012
Zelený štvrtok 2012

Fotografie zo slávenia liturgie Zeleného štvrtku v našom kostole. Pri sv. omši sa pripomína ustanovenie Oltárnej sviatosti, ustanovenie posvätného rádu a Pánov príkaz lásky.
Po sv. omši bola možnosť modlitby pri Oltárnej sviatosti - bdenie pri Ježišovi, ktoré trvalo do 20:00.