Vďaka za Národný pochod za život 2015

V nedeľu 20. septembra 2015 sa v Bratislave uskutočnil 2. ročník Národného pochodu za život, na ktorom radosť zo života oslávilo viac než 70 tisíc ľudí. Pochod bol vyvrcholením päťdňového sprievodného programu, v rámci ktorého boli duchovným, umeleckým, intelektuálnym i praktickým spôsobom komunikované témy súvisiace s ochranou a naplnením života od počatia až po prirodzenú smrť.

Vďaka patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na dôstojnej a radostnej oslave života - obetavým organizátorom, účastníkom, ktorí i napriek námahám prišli z celého Slovenska i všetkým, ktorí sa zúčastniť nemohli, no modlitbou, obetou a osvetou tento pochod podporovali.

Spoločne na Národný pochod za život

V nedeľu, 20. septembra 2015, sa v Bratislave koná Národný pochod za život. Pozývame všetkých na toto významné podujatie v prospech ochrany každého ľudského života. Svoju podporu môžeme vyjadriť aj spoločnou účasťou farníkov kostola Najsvätejšej Trojice na Podhradí.

Pred konaním pochodu by sme sa stretli pri električkovej zastávke na Kapucínskej ulici (pri kostole Kapucínov) a o 14.15 by sme odtiaľ odchádzali priamo sa pripojiť k pochodu, ktorý bude vychádzať z Námestia SNP o 14.30.

Príďte sa i Vy zapojiť do vyjadrenia radosti z daru života a odvahy tento život chrániť i v láske rozvíjať!

Knižnica s náboženskou literatúrou

V bočnej lodi nášho kostola sme koncom septembra 2007 pripravili malú knižnicu s náboženskou literatúrou, ktorá je k dispozícii všetkých návštevníkom kostola.

Aktualizované zoznamy (sú k dispozícii na prevzatie v časti Príloha) uvádzajú knihy, ktoré si je možné z tejto knižnice zapožičiavať (knižné tituly sú zaradené podľa evidenčného čísla, autora a názvu).

Fotografie knižnice je možné nájsť v Galérii.

Knižnica s náboženskou literatúrou

Knižnica s náboženskou literatúrou
Knižnica s náboženskou literatúrou

V bočnej lodi nášho kostola sa nachádza malá knižnica s náboženskou literatúrou, ktorá je k dispozícii všetkých návštevníkom kostola.
Ako vidieť i na nových fotografiách, v porovnaní s tými z novembra 2007, knižnica sa postupne zapĺňa. Informácie o knižných tituloch, ktoré sú k dispozícii, je možné nájsť na stránke Knižnica.

Hody 2015

Hody 2015
Hody 2015

Slávnosť Najsvätejšej Trojice je slávnosťou patrocínia nášho kostola – je hodovou slávnosťou. Slávnostnú sv. omšu sme slávili v nedeľu 31. mája o 8:00 spolu so slávnostným kazateľom ThDr. Mariánom Červeným, PhD., farárom farnosti Bratislava-Čuňovo. Po sv. omši pokračovala naša slávnosť spoločným hodovaním v areáli kostolíka, kde sme zostali v družnej debate takmer až do obeda.