Ošetrenie stromov v areáli kostola

Vzhľadom na rizikový stav lipy a pagaštanu v areáli kostola, ktorý sa prejavil nedávnym odlomením časti pagaštanu, boli v pondelok 10. októbra 2011 na týchto stromoch vykonané nasledovné arboristické práce:

Pagaštan - ošetrenie stromu podľa nižšie uvedených noriem, obvodová redukcia koruny o cca. 10-15% - odľahčenie preťažených ramien, zabezpečenie dostatočného odstupu koruny stromu od objektu kostola, inštalácia dynamického istenia koruny Gleinstein Gemini S 7/28.

Lipa - ošetrenie stromu podľa nižšie uvedených noriem, odľahčenie preťažených ramien, zabezpečenie dostatočného odstupu koruny stromu od objektu kostola.

Súčasťou prác bol i odvoz a likvidácia organického odpadu.
Normy:
STN 83 7010 Ošetrenie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie
ONORM L1122 Baumpflege und Baumkontrolle
ZVT-Baumpflege 2006

Arboristické práce vykonali pracovníci spoločnosti Arbor Vitae – Arboristika, s.r.o.

Celkové náklady na realizáciu arboristických prác boli 1236 €.

PrílohaVeľkosť
Zlomený strom [jpg]502.7 KB