Oprava organu

V našom kostole Najsvätejšej Trojice je inštalovaný vzácny organ zo začiatku 19. storočia z dielne bratislavských organových majstrov.

Vzhľadom na zlý technický stav, v akom sa tento organ nachádzal na začiatku roka 2010, v priebehu jari a leta boli vykonané viaceré zásahy.

Jarná oprava pred Veľkou nocou 2010:
- odstránenie zasekávania a nefunkčnosti niektorých nožných pedálov.
__________
Cena opravy: 100,- €
Letná oprava v prvej polovici júla 2010:
- oprava mechu (čistenie, demontáž, výmena koženky, kože, utesnenie olepenie papierom, oprava regulačnej záklopky);
- kovové píšťaly (čistenie, vyrovnávanie, cínovanie ladičiek na prospekte, olepenie potrhaných koncov páskou, intonovanie);
- drevené píšťaly (čistenie, utesňovanie klobúkov a zátok);
- vzdušnice (čistenie píšťalníc, zásuvok, kože pod zásuvkami, ventilov regulovanie ventilových pier, regulovanie chodu zásuvok);
- regulovanie klaviatúry;
- regulovanie hracej traktúry;
- ladenie organa.
__________
Cena opravy: 2380,- €
Jesenná oprava v októbri a novembri 2010:
- výmena motora na vháňaňie vzduchu, ktorý bol v havarijnom stave;
- inštalácia nového motora a mechu do priestorov chóru a ich integrácia do dreveného vybavenia chóru.
__________
Cena opravy: 3466,- € (z toho motor: 2300,- €)

Fotografie z júlovej opravy organu je možné nájsť v našej galérii.