Renovácia oblokov a okenných rámov

Táto stránka je venovaná informáciám ohľadom renovácie oblokov a okenných rámov kostola Najsvätejšej Trojice na Podhradí.

Plánovaná renovácia zhŕňa nasledovné práce:
- analýza súčasného stavu;
- návrh výroby nových, resp. renovácie súčasných oblokov;
- konzultácie a schválenie Krajským pamiatkovým úradom;
- postupná výroba/renovácia jednotlivých oblokov.

Informácie o priebehu prípravných prác, projekty, posudky a ďalšie relevantné dokumenty je možné nájsť v prívátnej sekcii:

>> podhradie.fara.sk/obloky <<