Akcie a podujatia

Jarné upratovanie

V sobotu 12. mája 2018 od 9.00 budeme mať v kostole veľké jarné upratovanie interiéru a exteriéru kostola. Pozývame všetkých, ktorí majú možnosť zúčastniť sa a pomôcť, aby v sobotu rozšírili naše rady.

Jesenné upratovanie

V sobotu 7. 10. 2017 od 9.00 budeme mať v kostole veľké jesenné upratovanie interiéru a exteriéru kostola. Pozývame všetkých, ktorí majú možnosť zúčastniť sa a pomôcť, aby v sobotu rozšírili naše rady.

Sviečka pre nenarodené deti

V čase modlitieb i spomienok na našich zosnulých sme pozvaní spomenúť si i na zomrelé nenarodené deti a skúsiť zapáliť svetlo nádeje pre našu spoločnosť účasťou na podujatí Fóra života, ktoré sa každoročne uskutočňuje pod názvom Sviečka pre nenarodené deti.

Sviečka za nenarodené deti je každoročným projektom Fóra života. Cieľom je senzibilizovať ľudí, aby si v období okolo 2. novembra okrem svojich blízkych zosnulých spomínali aj na nenarodené deti, ktoré zomreli pri umelom alebo spontánnom potrate.

Vďaka za Národný pochod za život 2015

V nedeľu 20. septembra 2015 sa v Bratislave uskutočnil 2. ročník Národného pochodu za život, na ktorom radosť zo života oslávilo viac než 70 tisíc ľudí. Pochod bol vyvrcholením päťdňového sprievodného programu, v rámci ktorého boli duchovným, umeleckým, intelektuálnym i praktickým spôsobom komunikované témy súvisiace s ochranou a naplnením života od počatia až po prirodzenú smrť.

Vďaka patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na dôstojnej a radostnej oslave života - obetavým organizátorom, účastníkom, ktorí i napriek námahám prišli z celého Slovenska i všetkým, ktorí sa zúčastniť nemohli, no modlitbou, obetou a osvetou tento pochod podporovali.

Spoločne na Národný pochod za život

V nedeľu, 20. septembra 2015, sa v Bratislave koná Národný pochod za život. Pozývame všetkých na toto významné podujatie v prospech ochrany každého ľudského života. Svoju podporu môžeme vyjadriť aj spoločnou účasťou farníkov kostola Najsvätejšej Trojice na Podhradí.

Pred konaním pochodu by sme sa stretli pri električkovej zastávke na Kapucínskej ulici (pri kostole Kapucínov) a o 14.15 by sme odtiaľ odchádzali priamo sa pripojiť k pochodu, ktorý bude vychádzať z Námestia SNP o 14.30.

Príďte sa i Vy zapojiť do vyjadrenia radosti z daru života a odvahy tento život chrániť i v láske rozvíjať!

Syndicate content