Veľké jarné upratovanie preložené

Vyzhľadom na nepriaznivé počasie - ranný dážď, preprchanie a blato na nádvorí kostola - dnešné upratovanie kostola sa ruší, nebude.
Keďže podstatná časť veľkých upratovaní exteriéru a interiéru kostola sa koná na nádvorí (umývanie zvesených oblokov, prášenie kobercov, práce na rebríku,...), upratovanie by nebolo možné zmysluplne vykonať.
Rovnako ako v podobných prípadoch v minilosti, upratovanie sa presúva na najbližšiu vhodnú sobotu.