Práce na kostole

Informácie o prácach na kostole, t.j. o väčších samostatných celkoch obnovy, rekoštrukcie a údržby kostola na Podhradí.