Turíčna novéna a vigília

Informácie o turíčnej novéne a vigílii v Bratislave.

Turíčna novéna v kostoloch Bratislavy

V rámci prípravy na októbrové bratislavské misie pozývame všetkých veriacich na slávenie turíčnej novény, ktorá sa uskutoční v týchto deviatich kostoloch Bratislavy:
14.5. - piatok o 19.00 v UPC Mlynská Dolina
P. Rastislav Dluhý, CSsR
15.5. – sobota o 17.00 v Ružinove kostol sv. Vincenta de Paul
ThDr. Ing. Jozef Jančovič, PhD.
16.5. – nedeľa o 18.00 v Dúbravke kostol Ducha Svätého
P. Ján Štefanec, SVD
17.5. – pondelok o 18.00 v Petržalke kostol sv. Rodiny
ThDr. Alexander Knorr, PhD.
18.5. – utorok – o 18.00 v kostole Nanebovzatia – Blumentál
ThDr. Ing. Vladimír Thurzo, PhD.
19.5. – streda – o 19.30 v kostole Zvestovania u františkánov
ThDr. Jozef Haľko, PhD.
20.5. – štvrtok – o 19.00 Dev. Nová Ves kostol Ducha Svätého
P. Marek Vaňuš, SVD
21.5. – piatok – 19.00 v kostole sv. Štefana u kapucínov
ThLic. Jozef Kováčik
22.5. – sobota – turíčna vigília o 20.00 Katedrála sv. Martina
predsedá Mons. Stanislav Zvolenský


Turíčna vigília

Slávenie turíčnej vigílie, ktorá bude v sobotu 22.5. začína o 20.00 v Katedrále sv. Martina. Približne od 22.00 – 24.00 hodiny bude turíčna adorácia počas ktorej budú pred sviatostným Kristom mať možnosť adorovať veriaci z celej Bratislavy.

Pozývame všetky farnosti, spoločenstvá, rodiny, jednotlivcov, aby prišli v túto noc Turíc k Božiemu dotyku ticha a modlitby. Adorácia bude ukončená o polnoci posvätným čítaním – liturgiou hodín so záverečným požehnaním so Sviatosťou.

Dary pre chudobných:

Počas turíčnej novény srdečne pozývame veriacich, aby sa zapojili do slávenia Eucharistie taktiež prinášaním darov pre chudobných.

V každom kostole bude na dary pre chudobných určený stolík, ktorý bude označený a umiestnený na viditeľnom mieste pri vstupe, na ktorý môže každý položiť svoj dar. Tieto dary sa potom budú v rámci slávenia sv. omše prinášať v sprievode a potom sa odovzdajú chudobným na Slovensku i v zahraničí misiám, ktoré spravujú slovenskí kňazi. Vhodné dary sú napr. trvanlivé potraviny, lieky, obväzy, gázy, školské potreby,.... Za dar by sme nemali považovať niečo, čo už sami nepotrebujeme a čoho sa chceme najradšej zbaviť.

Podrobný program turíčnej novény nájdete na webovej stránke www.misieba.sk.

PrílohaVeľkosť
Turíčna novéna - plagát [pdf]3 MB