Akcie a podujatia

Mons. Stanislav Zvolenský prevezme úrad

J.E. Mons. Stanislav Zvolenský bude sláviť slávnostnú svätú omšu pri príležitosti kánonického prevzatia úradu arcibiskupa-metropolitu Bratislavskej arcidiecézy v sobotu 8. marca 2008 o 10.00 hodine v Katedrále sv. Martina v Bratislave.

Sláva Bohu na výsostiach...

Odtiaľ, kde slnko vychádza,
k najvzdialenejším končinám
nech zaznie pieseň Kristovi,
ktorý sa z Panny zrodil nám.

Pôvodca sveta blažený,
v krehké sa telo oblieka,
aby zachránil stvorenie
a v tele spasil človeka.
[Hymnus, Liturgia hodín]


Zo srdca Vám prajeme a vyprosujeme Božie požehnanie a bytostnú radosť z prežívania narodenia Toho, ktorý sa stal jedným z nás, aby sme sa my mohli stať Božími deťmi a ktorého tajomstvo vtelenia presahuje dimenzie človeka; v Novom roku 2008 upevnenie v nádeji, ktorú vďaka Nemu máme uloženú v nebi.

Celodenná poklona

4. decembra sa koná v našom kostole celodenná poklona pred Sviatosťou Oltárnou. Poklona začína krátkou pobožnosťou o 9:00 a bude ukončená o 16:50 pred začiatkom večernej sv. omše.

Na základe dekrétu otca arcibiskupa patrí náš kostol medzi tie - prevažne farské - kostoly v našej arcidiecéze, v ktorých sa jeden deň v roku koná celodenná poklona pred Sviatosťou Oltárnou.

Letecká púť do Lúrd

CK Seneca Tours, spol. s r.o. organizuje


LETECKÚ PÚŤ DO LÚRD

v termíne 14. - 16. októbra 2007


pod vedením

Mons. Jána Sokola, arcibiskupa, metropolitu

Záver školského roka

V piatok 29. júna na sviatok sv. Petra a Pavla bola po sv. omši eucharistická adorácia spojená s piesňami, modlitbami a chválami mladých, ktorí ďakovali za uplynulý školský rok a vyprosovali si od Pána milosti do letných mesiacov.

Syndicate content