Akcie a podujatia

Veľké jarné upratovanie preložené

Vyzhľadom na nepriaznivé počasie - ranný dážď, preprchanie a blato na nádvorí kostola - dnešné upratovanie kostola sa ruší, nebude.
Keďže podstatná časť veľkých upratovaní exteriéru a interiéru kostola sa koná na nádvorí (umývanie zvesených oblokov, prášenie kobercov, práce na rebríku,...), upratovanie by nebolo možné zmysluplne vykonať.

Národný pochod za život

V nedeľu 22. septembra 2013 sa v Košiciach uskutoční Národný pochod za život. Ide o celoslovenské podujatie zamerané na podporu ochrany ľudského života od jeho počatia až po prirodzenú smrť, ktorého hlavným organizátorom je Konferencia biskupov Slovenska.

Adorácia spojená s chválami a piesňami

V nepravidelných intervaloch býva obvyklá piatočná euchristická adorácia spojená s chválami a sprevádzaná piesňami mladých.

Najbližšia adorácia, ktorá sa bude niesť v tomto duchu, bude 28. septembra 2012 po večernej sv. omši, ktorá začína o 17:00. Každý, kto má chuť chváliť Pána a sa mu klaňať, je vítaný...

Turíčna novéna a vigília

Informácie o turíčnej novéne a vigílii v Bratislave.

Podeľme sa! 2010

I v tomto roku by sme sa chceli v našom kostolíku zapojiť do projektu Podeľme sa!, ktorý iniciovala Katolícke hnutie žien Slovenska. V rámci myšlienky – postiť sa a zároveň obdarovať druhých – by sme chceli využiť jednu z možností realizácie: pozývame Vás na skromnú polievku, za ktorú máme možnosť zaplatiť ako za sviatočný obed. Vyzbierané peniaze budú použité pre ženy a deti v núdzi a veľkej chudobe.

Na Kvetnú nedeľu 28. 3. v čase od 11:00 do 14:00 pozývame všetkých na pôstnu, ale chutnú polievku, na ktorej si môžete pochutiť v nádvorí nášho kostola.

Syndicate content