Akcie a podujatia

Novokňaz v našom kostole

V pondelok 18. júna, deň po svojej kňazskej vysviacke k nám zavítal novokňaz Mgr. Pavol Minarovský, ktorý už pred tým - ešte ako diakon - bol niekoľko krát účastný na liturgických sláveniach v našom kostole.

Podeľme sa!

I v našom kostolíku by sme sa chceli zapojiť do projektu Podeľme sa!, ktorý iniciovala Katolícke hnutie žien Slovenska. V rámci myšlienky – postiť sa a zároveň obdarovať druhých – by sme chceli využiť jednu z možností realizácie: pozývame Vás na skromnú polievku, za ktorú máme možnosť zaplatiť ako za sviatočný obed. Vyzbierané peniaze budú použité pre ženy a deti v núdzi a veľkej chudobe.

Jarné upratovanie

V sobotu 31. 3. od 9:00 budeme mať v kostole veľké jarné upratovanie, ktoré sa z dôvodu nepriaznivého počasia 24. 3. nekonalo. Pozývame všetkých, ktorí majú možnosť zúčastniť sa a pomôcť, aby v sobotu rozšírili naše rady.

Krištáľové srdce pre pátra Scherza

V pondelok, 29. januára 2007 sa bude v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca konať slávnostné odovzdávanie Krištáľového srdca.

Cenu in memoriam obdržia rabín Chatam Sofer a páter Karol Scherz, ktorý od roku 1855 do roku 1888 pôsobil na Zuckermandli.

Koncoročné upratovanie

V sobotu 28.10. by sme chceli vykonať veľké koncoročné upratovanie kostola, nádvoria a podkrovia. Pozývame všetkých, ktorí majú chuť a možnosť sa zúčastniť, aby prišli nám všetkým takto pomôcť. Začíname o 9:00.

Syndicate content