Národný pochod za život

V nedeľu 22. septembra 2013 sa v Košiciach uskutoční Národný pochod za život. Ide o celoslovenské podujatie zamerané na podporu ochrany ľudského života od jeho počatia až po prirodzenú smrť, ktorého hlavným organizátorom je Konferencia biskupov Slovenska.

Všetkých, ktorým to ich možnosti dovolia, už teraz pozývame k účasti na tejto významnej udalosti v prospech ľudského života. Jednoznačný postoj za život je neoddeliteľnou súčasťou evanjeliového posolstva a v podmienkach súčasnej spoločnosti sa javí ako zvlášť potrebné vydať o tom zreteľné svedectvo.

Národný pochod za život v Košiciach je príležitosťou spoločne, verejne a radostne svedčiť o našej úcte k daru života. Bližšie informácie a registrácia účastníkov je možná na stránke www.pochodzazivot.sk.

Fórum života zároveň pri tejto príležitosti organizuje vypravenie osobitného vlaku z Bratislavy do Košíc. Podrobnejšie informácie o možnosti cestovať vlakom na Pochod za život nájdete na výveske v kostole.