Adorácia spojená s chválami a piesňami

V nepravidelných intervaloch býva obvyklá piatočná euchristická adorácia spojená s chválami a sprevádzaná piesňami mladých.

Najbližšia adorácia, ktorá sa bude niesť v tomto duchu, bude 28. septembra 2012 po večernej sv. omši, ktorá začína o 17:00. Každý, kto má chuť chváliť Pána a sa mu klaňať, je vítaný...