Boží hrob 2016

Boží hrob 2016
Boží hrob 2016

Boží hrob - tajomstvo stíšenia sa, modlitby a adorácie, keď sa nám pred oči kladie cena našej spásy a tajomstvo Pánovej prítomnosti medzi nami.

Prinášame niekoľko záberov Božieho hrobu, pri ktorom sa veriaci modlili a adorovali večer po veľkopiatočných obradoch a počas celej Bielej soboty až do večernej Veľkonočnej vigílie o 19.00.

Zelený štvrtok 2016

Zelený štvrtok 2016
Zelený štvrtok 2016

Na Zelený štvrtok sme si i v našom v našom kostole pri svätej omši pripomínali ustanovenie Oltárnej sviatosti, ustanovenie posvätného rádu a Pánov príkaz lásky.
Po sv. omši bola možnosť modlitby - bdenia pri Ježišovi, ktoré trvalo do 19:00.
Z bdenia po svätej omši prinášame niekoľko záberov svätostánku a oltára, ktoré boli naaranžované v kontexte dnešného slávenia...

Vďaka za Národný pochod za život 2015

V nedeľu 20. septembra 2015 sa v Bratislave uskutočnil 2. ročník Národného pochodu za život, na ktorom radosť zo života oslávilo viac než 70 tisíc ľudí. Pochod bol vyvrcholením päťdňového sprievodného programu, v rámci ktorého boli duchovným, umeleckým, intelektuálnym i praktickým spôsobom komunikované témy súvisiace s ochranou a naplnením života od počatia až po prirodzenú smrť.

Vďaka patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na dôstojnej a radostnej oslave života - obetavým organizátorom, účastníkom, ktorí i napriek námahám prišli z celého Slovenska i všetkým, ktorí sa zúčastniť nemohli, no modlitbou, obetou a osvetou tento pochod podporovali.

Spoločne na Národný pochod za život

V nedeľu, 20. septembra 2015, sa v Bratislave koná Národný pochod za život. Pozývame všetkých na toto významné podujatie v prospech ochrany každého ľudského života. Svoju podporu môžeme vyjadriť aj spoločnou účasťou farníkov kostola Najsvätejšej Trojice na Podhradí.

Pred konaním pochodu by sme sa stretli pri električkovej zastávke na Kapucínskej ulici (pri kostole Kapucínov) a o 14.15 by sme odtiaľ odchádzali priamo sa pripojiť k pochodu, ktorý bude vychádzať z Námestia SNP o 14.30.

Príďte sa i Vy zapojiť do vyjadrenia radosti z daru života a odvahy tento život chrániť i v láske rozvíjať!

Knižnica s náboženskou literatúrou

V bočnej lodi nášho kostola sme koncom septembra 2007 pripravili malú knižnicu s náboženskou literatúrou, ktorá je k dispozícii všetkých návštevníkom kostola.

Aktualizované zoznamy (sú k dispozícii na prevzatie v časti Príloha) uvádzajú knihy, ktoré si je možné z tejto knižnice zapožičiavať (knižné tituly sú zaradené podľa evidenčného čísla, autora a názvu).

Fotografie knižnice je možné nájsť v Galérii.