Veľký piatok 2010

Veľký piatok 2010
Veľký piatok 2010

Fotografie zo slávenia obradov Veľkého piatku v našom kostole. Ich súčasťou bola bohoslužba slova, poklona svätému krížu a sväté prijímanie veriacich.

Poklona pri Božom hrobe trvala do 20:00 so spoločnou záverečnou modlitbou a uložením Sviatosti oltárnej.

Krížová cesta na Veľký piatok 2010

Krížová cesta na Veľký piatok 2010
Krížová cesta na Veľký piatok 2010

Fotografie z krížovej cesty, ktorú sme konali na priľahlom cintoríne. Krížová cesta bola pre nás možnosťou hlbšie prežívať a ponoriť sa do utrpenia nášho Pána, ktoré on sám pre nás v tento deň podstúpil a sa za nás obetoval. Dobré počasie a nábožná účasť veriacich prispeli k možnosti úprimne prežiť s Kristom cestu jeho utrpenia a nášho vykúpenia i ponoriť sa do tajomstva jeho lásky.

Zelený štvrtok 2010

Zelený štvrtok 2010
Zelený štvrtok 2010

Fotografie zo slávenia liturgie Zeleného štvrtku v našom kostole. Pri sv. omši sa pripomína ustanovenie Oltárnej sviatosti, ustanovenie posvätného rádu a Pánov príkaz lásky. Po sv. omši nasledovala poklona pri Oltárnej sviatosti - bdenie pri Ježišovi, ktoré trvalo do 20:00.

Podeľme sa! 2010

Podeľme sa! 2010
Podeľme sa! 2010

Na Kvetnú nedeľu 28. 3. v čase od 11:00 do 15:00 (pôvodne do 14:00:-) sme mali možnosť stretnúť sa na charitatívnej akcii Katolíckeho hnutia žien Slovenska pod názvom Podeľme sa!.

Prinášame niekoľko záberov z tohoto milého stretnutia pri polievke, ktorá bola viac než pôstna, o čom svedčí i to, že sa nenašiel prakticky nikto, kto by si nepridal:-) Pri polievke sa vytvorilo milé spoločenstvo spojené v rozhovoroch a vzájomnom zdieľaní, ktoré bolo obohatené návštevou zahraničných študentov z Namíbie a Ekvádoru.

Kvetná nedeľa 2010

Kvetná nedeľa 2010
Kvetná nedeľa 2010

Fotografie zo slávenia Kvetnej nedele v našom kostole. Pri sv. omši sa pripomína slávnostný vstup Pána do Jeruzalema a prednášajú sa pašie – časť evanjelia, v ktorom sa opisuje Pánovo umučenie. Kvetnou nedeľou, čiže Nedeľou utrpenia Pána, v ktorej sa spája predzvesť kráľovského triumfu Krista so zvesťou o jeho umučení, sa začína Veľký týždeň.