Veľké jarné upratovanie 2013

Veľké jarné upratovanie 2013
Veľké jarné upratovanie 2013

Fotografie z jarného upratovania interiéru a exteriéru kostola pred Veľkou nocou 2013.

Súčasťou upratovania v kostole bolo umývanie okien, utieranie prachu, ometanie stien, čistenie lavíc a drevených častí interiéru, vysávanie, umývanie podlahy, upratovanie sakristie, prášenie kobercov, drobné opravy a inštalácie, čistenie odkvapových rúr a úprava vysadených plôch.

K tomu výborný guláš, napečené koláče a vďaka všetkým zúčastneným:-)

Polnočná 2012

Polnočná 2012
Polnočná 2012

Fotografie z vigílnej svätá omše slávnosti Narodenia Pána v našom kostole, ktorú sme tradične slávili o 16.00.
Polnočná svätá. omša v našom kostole začínala o 24:00.

Hody 2012

Hody 2012
Hody 2012

Slávnosť Najsvätejšej Trojice je slávnosťou patrocínia nášho kostola – je hodovou slávnosťou. Slávnostnú sv. omšu sme slávili v nedeľu 3. júna o 8:00 spolu so slávnostným kazateľom ThDr. Alexandrom Knorrom, PhD., špirituálom kňazského seminára, s diakonom a bohoslovcami zo seminára. Po sv. omši pokračovala naša slávnosť spoločným hodovaním v areáli kostolíka, kde sme zostali v družnej debate takmer až do obeda. Zavítal medzi nás i pán farár farnosti Sv. Martina, ThDr. Ing. Jozef Jančovič, PhD.

Zomrel ThDr. Miloš Ondrejkovič

V pondelok 21. mája 2012 zomrel v Bratislave vo veku 88 rokov kňaz ThDr. Miloš Ondrejkovič, dlhoročný správca nášho kostolíka Najsvätejšej Trojice v Bratislave - Podhradí, ktorý sa nezmazateľne zapísal do histórie nášho spoločenstva a na ktorého si s láskou spomíname.

Krst dospelých katechumenov

Krst dospelých katechumenov
Krst dospelých katechumenov

Fotografie zo svätej omše, v rámci ktorej boli do Cirkvi prijatí dospelí katechumeni. Po katechumenátnej príprave, ktorá prebiehala v našom kostole, Nadežda a Roman prijali sviatosti kresťanskej iniciácie - krst, birmovku a prvé sv. prijímanie.
Ďalší z dospelých katechumenov po zavŕšení prípravy na prijatie sviatostí prijímali prvý raz Eucharistiu a o týždeň v Katedrále sv. Martina i sviatosť birmovania prostredníctvom bratislavského pomocného biskupa Mons. Jozefa Haľka.