Zelený štvrtok 2009

Zelený štvrtok 2009
Zelený štvrtok 2009

Fotografie zo slávenia liturgie Zeleného štvrtku v našom kostole. Pri sv. omši sa pripomína ustanovenie Oltárnej sviatosti, ustanovenie posvätného rádu a Pánov príkaz lásky. Po sv. omši nasledovala poklona pri Oltárnej sviatosti, ktorá trvala do 20:00.

Podeľme sa! 2009

Podeľme sa! 2009
Podeľme sa! 2009

Na Kvetnú nedeľu 5. 4. v čase od 11:00 do 14:00 sme mali možnosť stretnúť sa na charitatívnej akcii Katolíckeho hnutia žien Slovenska pod názvom Podeľme sa! 2009.

Prinášame niekoľko záberov z tohoto milého stretnutia pri polievke, ktorá - i keď bola podávaná ako pôstna - sa chuťou i množstvom s týmto pomenovaním vôbec nestotožnila:-)

Jarné upratovanie 2009

Jarné upratovanie 2009
Jarné upratovanie 2009

Fotografie z jarného upratovania interiéru a exteriéru kostola pred Veľkou nocou 2009.

Počasie nám prialo, nálada bola výborná, takže sme sa mohli naplno pustiť do skrášľovania nášho kostolíka pred najväčšími sviatkami kresťanského života.

A na záver bolo malé občerstvenie ako vyjadrenie vďaky všetkým zúčastneným:-)

Predvianočné upratovanie 2008

Predvianočné upratovanie 2008
Predvianočné upratovanie 2008

Fotografie z predvianočného upratovania interiéru a exteriéru kostola pred Adventom 2008.

Súčasťou upratovania v kostole bolo umývanie okien, utieranie prachu, ometanie stien, čistenie lavíc a drevených častí interiéru, vysávanie, umývanie podlahy, upratovanie sakristie, prášenie kobercov, čistenie odkvapových rúr a úprava vysadených plôch.

K tomu niečo pod zub a vďaka všetkým zúčastneným:-)

Pobožnosť na Mikulášskom cintoríne

Pobožnosť na Mikulášskom cintoríne
Pobožnosť na Mikulášskom cintoríne

V nedeľu 2. novembra, v deň spomienky na všetkých verných zosnulých sa po rannej sv. omši konala pobožnosť na priľahlom Mikulášskom cintoríne, ktorý leží na príkrom svahu nad Žižkovou ulicou.
Mikulášsky cintorín patrí medzi historické bratislavské cintoríny, na ktorých sa už nepochováva. Špecifický je tým, že neprešiel parkovou úpravou a zachováva si svoj historický ráz.