Veľkonočná vigília 2012

Veľkonočná vigília 2012
Veľkonočná vigília 2012

Fotografie z Veľkonočnej vigílie, v ktorej sme slávili zmŕtvychvstanie nášho Pána Ježiša Krista. Liturgia Veľkonočnej vigílie začínala obradom svetla, pokračovala bohoslužbou slova, krstnými obradmi, eucharistickým slávením a bola zakončená procesiou vzkrieseného Krista.

V úvode fotogalérie sú i fotografie z poklony pri Božom hrobe na Bielu sobotu.

Veľký piatok 2012

Veľký piatok 2012
Veľký piatok 2012

Fotografie zo slávenia obradov Veľkého piatku v našom kostole. Ich súčasťou bola bohoslužba slova, poklona svätému krížu a sväté prijímanie veriacich.

Poklona pri Božom hrobe trvala do 20:00 so spoločnou záverečnou modlitbou a uložením Sviatosti oltárnej.

Krížová cesta na Veľký piatok 2012

Krížová cesta na Veľký piatok 2012
Krížová cesta na Veľký piatok 2012

Fotografie z krížovej cesty, ktorú sme konali na priľahlom cintoríne. Krížová cesta bola pre nás možnosťou hlbšie prežívať a ponoriť sa do utrpenia nášho Pána, ktoré on sám pre nás v tento deň podstúpil a sa za nás obetoval.
Keďže i napriek sychravému počasiu počas krížovej cesty nepršalo, na konanie krížovej cesty sme mohli využiť pietne miesto malebného cintorína, ktorý prispel k možnosti úprimne prežiť s Kristom cestu jeho utrpenia a nášho vykúpenia i ponoriť sa do tajomstva jeho lásky.

Zelený štvrtok 2012

Zelený štvrtok 2012
Zelený štvrtok 2012

Fotografie zo slávenia liturgie Zeleného štvrtku v našom kostole. Pri sv. omši sa pripomína ustanovenie Oltárnej sviatosti, ustanovenie posvätného rádu a Pánov príkaz lásky.
Po sv. omši bola možnosť modlitby pri Oltárnej sviatosti - bdenie pri Ježišovi, ktoré trvalo do 20:00.

Kvetná nedeľa 2012 a misia v Ugande

Kvetná nedeľa 2012 a misia v Ugande
Kvetná nedeľa 2012 a misia v Ugande

Fotografie z rannej i večernej svätej omše na Kvetnú nedeľu, ktorou sme vstupovali do prežívania Veľkého týždňa. Na Kvetnú nedeľu si osobitne pripomíname Ježišov slávnostný vstup do Jeruzalema a výkupné utrpenie, ktoré kvôli nám prichádza podstúpiť do Jeruzalema.
Po rannej sv. omši sme v kostole pokračovali prezentáciou misie SKCH v Ugande, ktorú okrem video záberov z Ugandy a fotografií z predchádzajúcej misie v Južnom Sudáne predstavili misionárky Margita Kačányová zo Slovenska a Catherine Riria z Ugandy.