Kvetná nedeľa 2011

Kvetná nedeľa 2011
Kvetná nedeľa 2011

Fotografie zo slávenia Kvetnej nedele v našom kostole. Pri sv. omši sa pripomína slávnostný vstup Pána do Jeruzalema a prednášajú sa pašie – časť evanjelia, v ktorom sa opisuje Pánovo umučenie. Kvetnou nedeľou, čiže Nedeľou utrpenia Pána, v ktorej sa spája predzvesť kráľovského triumfu Krista so zvesťou o jeho umučení, sa začína Veľký týždeň.

Oprava organu - júl 2010

Oprava organu - júl 2010
Oprava organu - júl 2010

Fotografie z júlovej etapy opravy organu, pri ktorej bolo vykonané vyčistenie, ladenie a nutné upravy píšťal, vzduchového traktu, klaviatúry a hracej traktúry.

Ďalšie informácie o oprave organu je možné nájsť na stránke Oprava organu.

Oprava organu

V našom kostole Najsvätejšej Trojice je inštalovaný vzácny organ zo začiatku 19. storočia z dielne bratislavských organových majstrov.

Vzhľadom na zlý technický stav, v akom sa tento organ nachádzal na začiatku roka 2010, v priebehu jari a leta boli vykonané viaceré zásahy.

Hody 2010

Hody 2010
Hody 2010

Slávnosť Najsvätejšej Trojice – slávnosťou patrocínia nášho kostola – je hodovou slávnosťou. Slávnostná sv. omša bola v nedeľu 30. mája o 8:00. Po slávnostnej sv. omši pokračovala naša slávnosť spoločným hodovaním v areáli kostolíka, kde sme zostali v družnej debate takmer až do obeda.
Liturgickej slávnosti predsedal ThDr. Marián Červený, PhD., farár farnosti sv. Martina v Bratislave.
Hodová slávnosť bola milou príležitosťou osláviť trojjediného Boha a zároveň prežívať spoločenstvo nášho kostolíka - všetkým organizátorom i zúčastneným patrí úprimná vďaka:-)

Veľkonočná vigília 2010

Veľkonočná vigília 2010
Veľkonočná vigília 2010

Fotografie z Veľkonočnej vigílie, v ktorej sme slávili zmŕtvychvstanie nášho Pána Ježiša Krista. Liturgia Veľkonočnej vigílie začínala obradom svetla, pokračovala bohoslužbou slova, krstnými obradmi, eucharistickým slávením a bola zakončená procesiou vzkrieseného Krista.

V úvode fotogalérie sú i fotografie z poklony pri Božom hrobe na Bielu sobotu.