Hody 2009

Hody 2009
Hody 2009

Slávnosť Najsvätejšej Trojice – slávnosťou patrocínia nášho kostola – je hodovou slávnosťou. Slávnostná sv. omša bola v nedeľu 7. júna o 8:00. Po slávnostnej sv. omši pokračovala naša slávnosť spoločným hodovaním v areáli kostolíka, kde sme zostali v družnej debate takmer až do obeda.
Hodová slávnosť bola milou príležitosťou osláviť trojjediného Boha a zároveň prežívať spoločenstvo nášho kostolíka - všetkým organizátorom i zúčastneným patrí úprimná vďaka:-)
Fotografie publikujeme s dosť veľkým časovým odstupom... možno však niekoho práve preto – ako milá spomienka – potešia.

Veľkonočná vigília 2009

Veľkonočná vigília 2009
Veľkonočná vigília 2009

Fotografie z Veľkonočnej vigílie, v ktorej sme slávili zmŕtvychvstanie nášho Pána Ježiša Krista. Liturgia Veľkonočnej vigílie začínala obradom svetla, pokračovala bohoslužbou slova, krstnými obradmi, eucharistickým slávením a zakončená bola procesiou vzkrieseného Krista.

V úvode fotogalérie sú i fotografie z poklony pri Božom hrobe na Bielu sobotu a záver fotogalérie patrí niekoľkým fotografiám zo stretnutia veriacich na nádvorí kostola po rannej sv. omši na Veľkonočnú nedeľu.

Veľký piatok 2009

Veľký piatok 2009
Veľký piatok 2009

Fotografie zo slávenia obradov Veľkého piatku v našom kostole. Ich súčasťou bola bohoslužba slova, poklona svätému krížu a sväté prijímanie veriacich.

Poklona pri Božom hrobe trvala do 20:00 so spoločnou záverečnou modlitbou a uložením Sviatosti oltárnej.

Krížová cesta 2009 (2)

Krížová cesta 2009 (2)
Krížová cesta 2009 (2)

Ďalšie fotografie z krížovej cesty, ktorú sme konali na priľahlom cintoríne. Krížová cesta bola pre nás možnosťou hlbšie prežívať a ponoriť sa do utrpenia nášho Pána, ktoré on sám pre nás v tento deň podstúpil a sa za nás obetoval. Pekné počasie a zbožná účasť veriacich prispeli k možnosti úprimne prežiť s Kristom cestu jeho utrpenia a nášho vykúpenia.

Krížová cesta 2009

Krížová cesta 2009
Krížová cesta 2009

Fotografie z krížovej cesty, ktorú sme konali na priľahlom cintoríne. Krížová cesta bola pre nás možnosťou hlbšie prežívať a ponoriť sa do utrpenia nášho Pána, ktoré on sám pre nás v tento deň podstúpil a sa za nás obetoval. Pekné počasie a zbožná účasť veriacich prispeli k možnosti úprimne prežiť s Kristom cestu jeho utrpenia a nášho vykúpenia.