Život plný zázrakov

V nedávno uvedenej knižnej novinke Antona Blahu, ktorá pod názvom Rád sa pýtam, aj počúvam bola vo februári tohoto roku prezentovaná verejnosti, je uvedený rozhovor s naším farníkom doc. Ottom Bergerom. Pán Berger hovorí o svojej životnej ceste, ktorá je a bola neustále sprevádzaná vierou v Boha a jej praktizovaním v každodennom živote. S jeho láskavým zvolením uverejňujeme spomínaný rozhovor.

Krst dospelého katechumena

Krst dospelého katechumena
Krst dospelého katechumena

Fotografie zo svätej omše, v rámci ktorej bol do Cirkvi prijatý dospelý katechumen.

Po katechumenátnej príprave, ktorá prebiehala v našom kostole, Tomáš prijal sviatosti kresťanskej iniciácie - krst, birmovku a prvé sv. prijímanie.

Veľkonočná vigília 2013

Veľkonočná vigília 2013
Veľkonočná vigília 2013

Fotografie z Veľkonočnej vigílie, v ktorej sme slávili zmŕtvychvstanie nášho Pána Ježiša Krista. Liturgia Veľkonočnej vigílie začínala obradom svetla, pokračovala bohoslužbou slova, krstnými obradmi, eucharistickým slávením a bola zakončená procesiou vzkrieseného Krista.

V úvode fotogalérie sú i fotografie z poklony pri Božom hrobe na Bielu sobotu.

Veľký piatok 2013

Veľký piatok 2013
Veľký piatok 2013

Fotografie zo slávenia obradov Veľkého piatku v našom kostole. Ich súčasťou bola bohoslužba slova, poklona svätému krížu a sväté prijímanie veriacich.

Poklona pri Božom hrobe trvala do 20:00 so spoločnou záverečnou modlitbou a uložením Sviatosti oltárnej.

Zelený štvrtok 2013

Zelený štvrtok 2013
Zelený štvrtok 2013

Fotografie zo slávenia liturgie Zeleného štvrtku v našom kostole. Pri sv. omši sa pripomína ustanovenie Oltárnej sviatosti, ustanovenie posvätného rádu a Pánov príkaz lásky.

Po sv. omši bola možnosť modlitby pri Oltárnej sviatosti - bdenie pri Ježišovi, ktoré trvalo do 20:00.