Veľký piatok 2011

Veľký piatok 2011
Veľký piatok 2011

Fotografie zo slávenia obradov Veľkého piatku v našom kostole. Ich súčasťou bola bohoslužba slova, poklona svätému krížu a sväté prijímanie veriacich.

Poklona pri Božom hrobe trvala do 20:00 so spoločnou záverečnou modlitbou a uložením Sviatosti oltárnej.

Pastiersky list k Veľkej noci a k sčítaniu ľudu

Pastiersky list biskupov Slovenska k Veľkej noci a k sčítaniu ľudu, ktorý slovenskí biskupi pripravili na Veľkonočnú nedeľu, je možné nájsť na webovej stránke Tlačovej kancelárie Konferencie biskupov Slovenska:

TK KBS

Krížová cesta na Veľký piatok 2011

Krížová cesta na Veľký piatok 2011
Krížová cesta na Veľký piatok 2011

Fotografie z krížovej cesty, ktorú sme konali na priľahlom cintoríne. Krížová cesta bola pre nás možnosťou hlbšie prežívať a ponoriť sa do utrpenia nášho Pána, ktoré on sám pre nás v tento deň podstúpil a sa za nás obetoval. Krásne počasie a nábožná účasť veriacich prispeli k možnosti úprimne prežiť s Kristom cestu jeho utrpenia a nášho vykúpenia i ponoriť sa do tajomstva jeho lásky.

Zelený štvrtok 2011

Zelený štvrtok 2011
Zelený štvrtok 2011

Fotografie zo slávenia liturgie Zeleného štvrtku v našom kostole. Pri sv. omši sa pripomína ustanovenie Oltárnej sviatosti, ustanovenie posvätného rádu a Pánov príkaz lásky. Po sv. omši bola možnosť modlitby pri Oltárnej sviatosti - bdenie pri Ježišovi, ktoré trvalo do 20:00.

Podeľme sa! 2011

Podeľme sa! 2011
Podeľme sa! 2011

Na Kvetnú nedeľu 17. 4. v čase od 11:00 do 16:00 (pôvodne do 14:00:-) sme mali možnosť stretnúť sa na charitatívnej akcii Katolíckeho hnutia žien Slovenska pod názvom Podeľme sa!.

Prinášame niekoľko záberov z tohoto milého stretnutia pri polievke, ktorá asi vôbec nebola pôstna:-) Pri polievke sa vytvorilo milé spoločenstvo spojené v rozhovoroch a vzájomnom zdieľaní, ktoré bolo obohatené viacerými návštevníkmi privezenými v kočíkoch:-)