Kvetná nedeľa 2012 a misia v Ugande

Kvetná nedeľa 2012 a misia v Ugande
Kvetná nedeľa 2012 a misia v Ugande

Fotografie z rannej i večernej svätej omše na Kvetnú nedeľu, ktorou sme vstupovali do prežívania Veľkého týždňa. Na Kvetnú nedeľu si osobitne pripomíname Ježišov slávnostný vstup do Jeruzalema a výkupné utrpenie, ktoré kvôli nám prichádza podstúpiť do Jeruzalema.
Po rannej sv. omši sme v kostole pokračovali prezentáciou misie SKCH v Ugande, ktorú okrem video záberov z Ugandy a fotografií z predchádzajúcej misie v Južnom Sudáne predstavili misionárky Margita Kačányová zo Slovenska a Catherine Riria z Ugandy.

Jarné upratovanie 2012

Jarné upratovanie 2012
Jarné upratovanie 2012

V sobotu 24.3. sme konali veľké jarné upratovanie interiéru a exteriéru nášho kostola.

Súčasťou upratovania v kostole bolo umývanie okien, utieranie prachu, ometanie a oprava stien, diavovanie lavíc a drevených častí interiéru, čistenie sôch, vysávanie, umývanie podlahy, upratovanie sakristie, umývanie WC, prášenie kobercov a úprava vysadených plôch.

A záver patril už tradične dobrému gulášu, po ktorom sa len "zaprášilo":-)

Advent 2011

Advent 2011
Advent 2011

Niekoľko fotografií z adventnej výzdoby kostola v roku 2011.

Fotografie sú z posledných adventných dní pred slávením Narodenia Pána.

Z histórie Podhradia

Z histórie Podhradia
Z histórie Podhradia

Prinášame niekoľko archívnych záberov z prvej polovice 20. storočia:
- osádzanie a posviacka zvona za hojnej účasti veriacich
- dobová fotografia pri príležitosti dvestoročnice nášho kostolíka

Hody 2011

Hody 2011
Hody 2011

Slávnosť Najsvätejšej Trojice – slávnosťou patrocínia nášho kostola – je hodovou slávnosťou. Slávnostná sv. omša bola v nedeľu 19. júna o 8:00. Po slávnostnej sv. omši pokračovala naša slávnosť spoločným hodovaním v areáli kostolíka, kde sme zostali v družnej debate takmer až do obeda.
Liturgickej slávnosti predsedal Mons. Mgr. Daniel Ižold, rektor Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave.
Hodová slávnosť bola milou príležitosťou osláviť trojjediného Boha a zároveň prežívať spoločenstvo nášho kostolíka - všetkým organizátorom i zúčastneným patrí úprimná vďaka:-)