Obnova veľkého lustra v kostole

Obnova veľkého lustra v kostole
Obnova veľkého lustra v kostole

V sobotu 23. novembra 2013 sme vykonali vyčistenie veľkého lustra v našom kostole. Obnovu lustra iniciovala i viedla naša mladá farníčka Dominika, ktorej patrí veľká vďaka za vykonanú a nie ľahkú prácu. Vďaka patrí i ostatným zúčastneným, ktorí pomáhali pri čistení.
Pri tejto príležitosti bola zrealizovaná aj výmena všetkých žiaroviek za úsporné svetelné zdroje.

Život plný zázrakov

V nedávno uvedenej knižnej novinke Antona Blahu, ktorá pod názvom Rád sa pýtam, aj počúvam bola vo februári tohoto roku prezentovaná verejnosti, je uvedený rozhovor s naším farníkom doc. Ottom Bergerom. Pán Berger hovorí o svojej životnej ceste, ktorá je a bola neustále sprevádzaná vierou v Boha a jej praktizovaním v každodennom živote. S jeho láskavým zvolením uverejňujeme spomínaný rozhovor.

Krst dospelého katechumena

Krst dospelého katechumena
Krst dospelého katechumena

Fotografie zo svätej omše, v rámci ktorej bol do Cirkvi prijatý dospelý katechumen.

Po katechumenátnej príprave, ktorá prebiehala v našom kostole, Tomáš prijal sviatosti kresťanskej iniciácie - krst, birmovku a prvé sv. prijímanie.

Veľkonočná vigília 2013

Veľkonočná vigília 2013
Veľkonočná vigília 2013

Fotografie z Veľkonočnej vigílie, v ktorej sme slávili zmŕtvychvstanie nášho Pána Ježiša Krista. Liturgia Veľkonočnej vigílie začínala obradom svetla, pokračovala bohoslužbou slova, krstnými obradmi, eucharistickým slávením a bola zakončená procesiou vzkrieseného Krista.

V úvode fotogalérie sú i fotografie z poklony pri Božom hrobe na Bielu sobotu.

Veľký piatok 2013

Veľký piatok 2013
Veľký piatok 2013

Fotografie zo slávenia obradov Veľkého piatku v našom kostole. Ich súčasťou bola bohoslužba slova, poklona svätému krížu a sväté prijímanie veriacich.

Poklona pri Božom hrobe trvala do 20:00 so spoločnou záverečnou modlitbou a uložením Sviatosti oltárnej.