Aktuálne oznamy

Od 1. januára 2021 až do 24. januára 2021 platí prísny zákaz vychádzania.

Ustanovenie nového rektora kostola

Od 1. júla 2018 je ustanovený nový rektor kostola - duchovný správca Kostola Najsvätejšej Trojice, Bratislava - Podhradie. Je ním CSIDr. ThLic. Martin Kramara, ktorý v súčasnosti pôsobí ako hovorca Konferencie biskupov Slovenska.

Zverenie kostola do správy Maltézskeho rádu

V pondelok 26. júna sa pri príležitosti sviatku sv. Jána Krstiteľa v našom kostole konala slávnostná sv. omša Zvrchovaného vojenského špitálneho rádu sv. Jána z Jeruzalema, z Rodosu a Malty (Maltézskych rytierov), v rámci ktorej otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský odovzdal kostol Najsvätejšej Trojice v Bratislave – Podhradí do správy Zvrchovaného vojenského špitálneho rádu sv. Jána z Jeruzalema, z Rodosu a Malty.

Hodová slávnosť Najsvätejšej Trojice 2018

Hodová slávnosť Najsvätejšej Trojice 2018
Hodová slávnosť Najsvätejšej Trojice 2018

Slávnosť Najsvätejšej Trojice je slávnosťou patrocínia nášho kostola – hodovou slávnosťou. Slávnostná hodová sv. omša sa konala v nedeľu 27. mája o 8.00. Hlavným celebrantom a slávnostným kazateľom bol i v tomto roku ThDr. Marián Červený, PhD., ktorého homília bola povzbudením pre každého z nás. Po svätej omši veriaci kostola vytvorili milé a bezprostredné spoločenstvo v nádvorí kostolíka pri malom občerstvení a dobrej nálade.

Hodová slávnosť Najsvätejšej Trojice

Slávnosť Najsvätejšej Trojice je slávnosťou patrocínia nášho kostola – hodovou slávnosťou. Slávnostná hodová sv. omša sa konala v nedeľu 11. júna o 8.00. Hlavným celebrantom a slávnostným kazateľom bol i v tomto roku ThDr. Marián Červený, PhD., ktorého homília bola povzbudením pre celé naše spoločenstvo. Po svätej omši veriaci kostola vytvorili milé spoločenstvo v nádvorí kostolíka pri malom občerstvení a dobrej nálade.