Rorátne sväté omše

Upozornenie!!!
Milí veriaci, v adventnom období budeme mať v utorok rorátne sväté omše o 6.30 hod.,
takže svätá omša 29.11., 6.12., 13.12. a 20.12. bude o 6.30 a o 17.00 nebude.

Aktuálne oznamy

27.11. Nedeľa Prvá adventná nedeľa
9:00 za potrebné milosti, zdravie a Božie požehnanie pre Tomáša
17:00 na úmysel

28.11. Pondelok po 1. adventnej nedeli

Zverenie kostola do správy Maltézskeho rádu

V pondelok 26. júna sa pri príležitosti sviatku sv. Jána Krstiteľa v našom kostole konala slávnostná sv. omša Zvrchovaného vojenského špitálneho rádu sv. Jána z Jeruzalema, z Rodosu a Malty (Maltézskych rytierov), v rámci ktorej otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský odovzdal kostol Najsvätejšej Trojice v Bratislave – Podhradí do správy Zvrchovaného vojenského špitálneho rádu sv. Jána z Jeruzalema, z Rodosu a Malty.

Knižnica s náboženskou literatúrou

V bočnej lodi nášho kostola sme koncom septembra 2007 pripravili malú knižnicu s náboženskou literatúrou, ktorá je k dispozícii všetkých návštevníkom kostola.

Aktualizované zoznamy (sú k dispozícii na prevzatie v časti Príloha) uvádzajú knihy, ktoré si je možné z tejto knižnice zapožičiavať (knižné tituly sú zaradené podľa evidenčného čísla, autora a názvu).

Fotografie knižnice je možné nájsť v Galérii.

Krst dospelých, birmovanie a prijatie do Cirkvi

Krst dospelých, birmovanie a prijatie do Cirkvi
Krst dospelých, birmovanie a prijatie do Cirkvi

Fotografie zo svätej omše, v rámci ktorej boli vysluhované sviatosti kresťanskej iniciácie.

Po katechumenátnej príprave, ktorá prebiehala v našom kostole, prijali dve katechumenky, Elena a Ivana, sviatosti kresťanskej iniciácie - krst, birmovku a prvé sv. prijímanie. Manželia Barbora a Ladislav prijali sviatosť birmovania, pričom Ladislav bol prijatý do plného spoločenstva Katolíckej cirkvi.