Zverenie kostola do správy Maltézskeho rádu

V pondelok 26. júna sa pri príležitosti sviatku sv. Jána Krstiteľa v našom kostole konala slávnostná sv. omša Zvrchovaného vojenského špitálneho rádu sv. Jána z Jeruzalema, z Rodosu a Malty (Maltézskych rytierov), v rámci ktorej otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský odovzdal kostol Najsvätejšej Trojice v Bratislave – Podhradí do správy Zvrchovaného vojenského špitálneho rádu sv. Jána z Jeruzalema, z Rodosu a Malty.

Podrobný režim zverenia kostola bude stanovený v zmluve, ktorú uzatvorí Farnosť sv. Martina (ako vlastník kostola) s Veľvyslanectvom Zvrchovaného rádu a s Maltézskou pomocou Slovensko. Principiálne pôjde o skĺbenie doterajších pastoračných aktivít prebiehajúcich v našom kostole s duchovnými aktivitami (sv. omše, formačné stretnutia) členov Maltézskeho rádu a Maltézskej pomoci na Slovensku.

Pravidelná svätá omša pre členov Maltézskeho rádu a dobrovoľníkov Maltézskej pomoci Slovensko sa koná vždy v prvú nedeľu v mesiaci o 10.30 doobeda.

__________
Audiozáznam dekrétu o odovzdaní kostola do správy Maltézskeho rádu >>
Videospráva TVLux o slávení sv. omše Maltézskeho rádu v našom kostole >>