Kancelária

Krstné listy a ďalšie matričné záznamy

Kostol Najsvätejšej Trojice je súčasťou Farnosti sv. Martina.
Matričné záznamy sviatostí vysluhovaných v našom kostole (krst, 1. Sv. prijímanie, sviatosť birmovania, sviatosť manželstva) sa nachádzajú v kancelárii farského úradu:

   Rímskokatolícka cirkev
   Farnosť sv. Martina
   Kapitulská 9
   811 01 Bratislava

Úradné hodiny kancelárie farského úradu sú uvedené na stránke Úradné hodiny.

Vybavovanie ostatnej komunikácie a agendy

Nahlásiť krsty a sobáše, zapísať úmysly sv. omší, riešiť osobné stretnutia i dohodnúť prípravu dospelých katechumenov je možné priamo v sakristii kostola na Podhradí pred a po sv. omšiach alebo e-mailom.

Upozornenie: Kostol Najsvätejšej Trojice na Podhradí nie je Trojička (teda kostol sv. Jána z Mathy, ktorý je farským kostolom farnosti Najsvätejšej Trojice).
Informácie o Trojičke je možné nájsť na web stránke www.trojica.sk, alebo na tel. čísle: 02/5441 5106.

Ochrana osobných údajov

Informácie o ochrane osobných údajov sú uvedené na stránke Ochrana osobných údajov.