Sväté omše

Nedeľa
8.00
10.30 - maltézska sv. omša vždy na prvú nedeľu v mesiaci
17.00
Pondelok - piatok
17.00
Sobota
17.00 - s platnosťou na nedeľu
___________________
Prikázaný sviatok v pracovný deň
17.00
Prikázaný sviatok v deň pracovného pokoja
8.00
17.00