Pobožnosti

Celodenná poklona
4. decembra v čase od 9:00 do 17:00.
Eucharistická adorácia
každý piatok po večernej sv. omši.
Prvopiatková pobožnosť
každý prvý piatok po večernej sv. omši v rámci eucharistickej adorácie.
Loretánske litánie v máji
každý deň 5 minút pred sv. omšou.
Litánie k Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu v júni
každý deň 5 minút pred sv. omšou.
Spoločná modlitba ruženca v októbri
každý deň o 16:30.