Kontakt

Upozornenie: Kostol Najsvätejšej Trojice na Podhradí nie je Trojička (teda kostol sv. Jána z Mathy, ktorý je farským kostolom farnosti Najsvätejšej Trojice).
Informácie o Trojičke (kostole sv. Jána z Mathy) je možné nájsť na web stránke www.trojica.sk, alebo na tel. čísle: 02/5441 5106.


Farnosť

Kostol Najsvätejšej Trojice je súčasťou Farnosti sv. Martina.
Matričné záznamy sviatostí vysluhovaných v našom kostole (krst, 1. Sv. prijímanie, sviatosť birmovania, sviatosť manželstva) sa nachádzajú v kancelárii farského úradu:

   Rímskokatolícka cirkev
   Farnosť sv. Martina
   Kapitulská 9
   811 01 Bratislava


Korešpondenčná adresa

   Rímskokatolícka cirkev
   Farnosť sv. Martina
   Kostol Najsv. Trojice - Podhradie
   Kapitulská 9
   811 01 Bratislava


Maltézsky rád Slovensko

   Kapitulská 9
   811 01 Bratislava
   Tel./Fax: +421 2 5413 1296
   E-mail: info@orderofmalta.sk
   Web: www.orderofmalta.sk


Sídlo kostola

   Kostol Najsvätejšej Trojice - Podhradie
   Žižkova 3
   811 01 Bratislava

_____
E-mail: podhradie@ba.ecclesia.sk
Web: podhradie.fara.sk

Kostol Nasjvätejšej Trojice na Podhradí je kontaktným miestom portálu elektronických služieb Katolíckej cirkvi ECCLESIA.