Zelený štvrtok 2014

Zelený štvrtok 2014
Zelený štvrtok 2014

Fotografie zo slávenia liturgie Zeleného štvrtku v našom kostole. Pri sv. omši sa pripomína ustanovenie Oltárnej sviatosti, ustanovenie posvätného rádu a Pánov príkaz lásky.

Po sv. omši bola možnosť modlitby pri Oltárnej sviatosti - bdenie pri Ježišovi, ktoré trvalo do 20:00.

Prof. Jozefa Tomka si Pán povolal do večnosti

20. februára 2014 vo veku 92 rokov si náš Pán povolal do večnosti svojho verného služobníka prof. Ing. Dr. Jozefa Tomka, DrSc., ktorý veľa z jesene svojho života zasvätil i službe a spoločenstvu v našom kostole.

Obnova veľkého lustra v kostole

Obnova veľkého lustra v kostole
Obnova veľkého lustra v kostole

V sobotu 23. novembra 2013 sme vykonali vyčistenie veľkého lustra v našom kostole. Obnovu lustra iniciovala i viedla naša mladá farníčka Dominika, ktorej patrí veľká vďaka za vykonanú a nie ľahkú prácu. Vďaka patrí i ostatným zúčastneným, ktorí pomáhali pri čistení.
Pri tejto príležitosti bola zrealizovaná aj výmena všetkých žiaroviek za úsporné svetelné zdroje.

Život plný zázrakov

V nedávno uvedenej knižnej novinke Antona Blahu, ktorá pod názvom Rád sa pýtam, aj počúvam bola vo februári tohoto roku prezentovaná verejnosti, je uvedený rozhovor s naším farníkom doc. Ottom Bergerom. Pán Berger hovorí o svojej životnej ceste, ktorá je a bola neustále sprevádzaná vierou v Boha a jej praktizovaním v každodennom živote. S jeho láskavým zvolením uverejňujeme spomínaný rozhovor.

Krst dospelého katechumena

Krst dospelého katechumena
Krst dospelého katechumena

Fotografie zo svätej omše, v rámci ktorej bol do Cirkvi prijatý dospelý katechumen.

Po katechumenátnej príprave, ktorá prebiehala v našom kostole, Tomáš prijal sviatosti kresťanskej iniciácie - krst, birmovku a prvé sv. prijímanie.