Veľký piatok 2014

Veľký piatok 2014
Veľký piatok 2014

Fotografie zo slávenia obradov Veľkého piatku v našom kostole. Ich súčasťou bola bohoslužba slova, poklona svätému krížu a sväté prijímanie veriacich.

Poklona pri Božom hrobe trvala do 20:00 so spoločnou záverečnou modlitbou a uložením Sviatosti oltárnej.

Krížová cesta na Veľký piatok 2014

Krížová cesta na Veľký piatok 2014
Krížová cesta na Veľký piatok 2014

Fotografie z krížovej cesty, ktorú sme konali na priľahlom cintoríne. Krížová cesta bola pre nás možnosťou hlbšie prežívať a ponoriť sa do utrpenia nášho Pána, ktoré on sám pre nás v tento deň podstúpil a sa za nás obetoval.
I krásne jarné počasie umocnilo možnosť využiť na konanie krížovej cesty pietne miesto malebného cintorína, ktorý prispel k možnosti úprimne prežiť s Kristom cestu jeho utrpenia a nášho vykúpenia i ponoriť sa do tajomstva jeho lásky.

Zelený štvrtok 2014

Zelený štvrtok 2014
Zelený štvrtok 2014

Fotografie zo slávenia liturgie Zeleného štvrtku v našom kostole. Pri sv. omši sa pripomína ustanovenie Oltárnej sviatosti, ustanovenie posvätného rádu a Pánov príkaz lásky.

Po sv. omši bola možnosť modlitby pri Oltárnej sviatosti - bdenie pri Ježišovi, ktoré trvalo do 20:00.

Prof. Jozefa Tomka si Pán povolal do večnosti

20. februára 2014 vo veku 92 rokov si náš Pán povolal do večnosti svojho verného služobníka prof. Ing. Dr. Jozefa Tomka, DrSc., ktorý veľa z jesene svojho života zasvätil i službe a spoločenstvu v našom kostole.

Obnova veľkého lustra v kostole

Obnova veľkého lustra v kostole
Obnova veľkého lustra v kostole

V sobotu 23. novembra 2013 sme vykonali vyčistenie veľkého lustra v našom kostole. Obnovu lustra iniciovala i viedla naša mladá farníčka Dominika, ktorej patrí veľká vďaka za vykonanú a nie ľahkú prácu. Vďaka patrí i ostatným zúčastneným, ktorí pomáhali pri čistení.
Pri tejto príležitosti bola zrealizovaná aj výmena všetkých žiaroviek za úsporné svetelné zdroje.