Kostol v auguste 2006

023
023
022
022
021
021
020
020
019
019
018
018
017
017
016
016
015
015
014
014
013
013
012
012
011
011
010
010
009
009

Interiér i exteriér kostola na Podhradí. Širšie okolie nebolo fotené, nakoľko v bezprostrednej blízkosti prebiehajú zemné práce spojené s rozširovaním cesty a následnou zástavbou.