V podkroví pod strechou

001
001
002
002
003
003
004
004
005
005
006
006
007
007
008
008
009
009
010
010
011
011
012
012
013
013
014
014
015
015

Fotografie predmetov, ktoré boli nájdené v podkroví kostola v rámci prípravy na opravu strechy.