Celodenná poklona

001
001
002
002
003
003
004
004
005
005

Na základe dekrétu otca arcibiskupa patrí náš kostol medzi tie - prevažne farské - kostoly v našej arcidiecéze, v ktorých sa jeden deň v roku koná celodenná poklona pred Sviatosťou Oltárnou. Dňom poklony bol 4. december.