Zelený štvrtok 2007

001
001
002
002
003
003
004
004
005
005
006
006
007
007
008
008
009
009
010
010
011
011
012
012
013
013
014
014
015
015

Fotografie zo slávenia liturgie Zeleného štvrtku v našom kostole. Pri tejto sv. omši sa pripomína ustanovenie Oltárnej sviatosti, ustanovenie posvätného rádu a Pánov príkaz lásky.

Poklona pri Oltárnej sviatosti trvala do 21:00, pričom hlavne posledú hodinku sa prichádzali pokloniť Pánovi viacerí ľudia (niektorí aj za cenu toho, že svojich štvornohých priateľov nechali dosť dlhý čas strážiť kostol - viď posledná fotografia:-)