Opekačka na konci školského roka

001
001
002
002
003
003
004
004
005
005
006
006
007
007
008
008
009
009
010
010

V piatok 29. júna v rámci eucharistickej adorácie ďakovali mladí za uplynulý školský rok. Po adorácii sa stretli v nádvorí kostola pri opekačke, malom pohostení, speve a šantení:-)

Prinášame fotografie z tejto opekačky...