Farnosť

Kostol Najsvätejšej Trojice na Podhradí je filiálnym kostolom farnosti sv. Martina v Bratislave. Informácie o farnosti a Dóme sv. Martina sú uvedené na adrese:

http://dom.fara.sk/