Advent

Adventné obdobie

Adventné obdobie má dvojaký význam: ja časom prípravy na Narodenie Pána, v ktorom sa pripomína prvý príchod Božieho Syna medzi ľudí, a zároveň je to čas, v ktorom sa touto pripomienkou zameriava ľudská myseľ na očakávanie druhého Kristovho príchodu na konci vekov. Z týchto dvoch dôvodov Adventné obdobie je časom nábožného a radostného očakávania (VSLR 39).

Nedeľné adventné čítania:
Čítania z evanjelia majú osobitnú črtu: vzťahujú sa na Pánov príchod na konci čias (prvá nedeľa), na Jána Krstiteľa (druhá a tretia nedeľa) a na udalosti, ktoré bezprostredne pripravovali na Narodenie Pána (štvrtá nedeľa).
Čítania zo Starého zákona tvoria proroctvá o Mesiášovi a o mesiášskych časoch; sú zväčša z Knihy proroka Izaiáša.
Čítania z Apoštola obsahujú povzbudenia a ohlasovania podľa rozličných známok tohto obdobia.

PrílohaVeľkosť
advent.jpg2.26 KB