Birmovka


Sviatosť birmovania - dospievajúci

Podmienky
absolvovaná formácia v rámci hodín náboženskej výchovy a farského spoločenstva.
Termíny a miesto
vo farskom kostole, t.j. v Dóme sv. Martina a v termíne podľa dohovoru s ABÚ v Bratislave.


Sviatosť birmovania dospelých

Viď informácie v sekcii Katechumeni