Sviatosť zmierenia a pokánia


Sviatosť zmierenia a pokánia (spoveď)

Podmienky
spytovanie svedomia pred spoveďou. V rámci spovede vyznanie všetkých ťažkých hriechov a vzbudená nadprirodzená, aspoň nedokonalá ľútosť (viď Katechizmus Katolíckej cirkvi).
Termíny
pred sv. omšou a - ak treba - aj po sv. omši;
iný termín možný podľa dohovoru.