Eucharistia


Prvé sv. prijímanie detí

Podmienky
absolvovaná formácia v rámci hodín náboženskej výchovy a farského spoločenstva.
Termíny a miesto
každoročne v mesiacoch máj-jún vo farskom kostole, t.j. v Dóme sv. Martina.


Prvé sv. prijímanie dospelých

Viď informácie v sekcii Katechumeni