Posvätný rád


Sviatosť posvätného rádu

Tri stupne
diakonát (diakon), presbyterát (kňaz), episkopát (biskup).
Podmienky
sviatosť posvätného rádu je vysluhovaná tým, ktorých pre túto službu povoláva Pán. Na základe rozpoznaných znakov povolania musí byť predtým absolvovaná duchovná formácia v kňazskom seminári a teologické štúdium na bohosloveckej fakulte.